Atzelhof Milka Milka of Likoma
likoma'sdevonrexundferdezuchtneu049.gif
Kätzin - female / chocolate-silver-tabby (geb. Sept. 2009)
beeding lines: Loganderry / Dilettante / Pattnchat
out of CFA-Ch.Likoma's Dornröschen of Atzelhof
zurück zur
Startseite / Home
Many thanks to Brigitte + Michael for this wonderful girl!
likoma'sdevonrexundferdezuchtneu046.jpg
likoma'sdevonrexundferdezuchtneu044.jpg
likoma'sdevonrexundferdezuchtneu045.jpg
likoma'sdevonrexundferdezuchtneu047.jpg
likoma'sdevonrexundferdezuchtneu005.gif
likoma'sdevonrexundferdezuchtneu048.gif
vorher/previous weiter/next